Groeneveld Groen en Wonen

Beregening

beregening pop ups

Wij kunnen zorgen voor professionele aanleg van tuinberegening. Hierbij is het vooraf uitmeten van de beregening van groot belang. Groen en Wonen en haar partners bieden u professionele (computergestuurde) oplossingen.

Door het plaatsen van  beregening in uw tuin versnelt u de groei van planten en voorkomt u uitval door droogte. Ook als u niet thuis bent kan het systeem automatisch zijn programma volgen.